Viola Assistans

/*! elementor - v3.17.0 - 08-11-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

Allmänna villkor

Det är viktigt att du känner dig trygg med Pax Animis tjänster. Nedan följer Allmänna villkor för Pax Animi AB.

BETALNINGSMETOD
Betalning sker via faktura inom 15 dagar. Fakturor skickas via mail.

RESOR
Vid resor med bil tillkommer med var tid gällande regler för reseersättning.

BOKNINGAR
Inga påminnelser om bokningar skickas. Om du behöver boka om eller avboka din tid är det ditt ansvar att meddela Pax Animi. Avbokning som sker senare än 24 timmar innan utsatt tid, debiteras med 50% av planerad bokad tid.

HANTERING AV ÄGODELAR
Pax Animi AB tar inget ansvar för eventuella skador på̊ ägodelar om det inte uppenbart är ett direkt resultat av grov oaktsamhet från Pax Animis sida.

KOORDINERING AV TJÄNSTER
Vid behov kan Pax Animi koordinera underleverantörer som ex. hantverkare, Tipp tapptjänst eller liknande. Avtal och betalning sker då direkt mellan kund och leverantör. Pax Animi tar inget ansvar för leverantörens handlingar eller utförande av dennes tjänster.

TILLGÅNG TILL ARBETSPLATSEN
Kunden säkerställer att Pax Animi har tillgång till arbetsplatsen under de bokade tiderna vi kommit överens om.

INKÖP AV PRODUKTER
Pax Animi kan om kunden önskar bistå med inköp av ev. produkter. Dessa inköp specificeras separat på fakturan.

TYSTNADSPLIKT & BILDER
Pax Animis tjänster är 100% konfidentiella och ingen information om uppdraget eller din personliga information kommer att delas. Eventuella bilder som tas under arbetet används främst som referens under uppdraget. Om godkännande medgetts av kund, kan Pax Animi använda sig av Före & Eter bilder i sin marknadsföring på̊ hemsida och i sociala medier.

UPPSÄGNING AV AVTAL
Kunden har rätt att avsluta serviceavtalet utan uppsägningstid. Kunden är dock vid avslut fortfarande betalningsskyldig för eventuella utgifter och kostnader åsamkat före uppsägning. Pax Animi kan utan uppsägningstid avsluta serviceavtal med kund.

GODKÄNNANDE
Genom bokning av Pax Animis tjänster godkänner du de allmänna villkoren, om inget annat har överenskommits med kund.