Integritetspolicy och personuppgifter

Personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
Utgivaren är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera dina frågor via våra formulär eller nedladningar av material. 
Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

1.1 Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

 1.2 Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera dina önskemål samt svara på frågor du ställer via våra kontaktformulären lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

1.3 Rättslig grund
I samband med nedladning av material behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. 
Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

1.4 Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

1.5 Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

1.6 Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

1.7 Ansvarig för dataskydd
Utgivaren är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

1.8 Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.