Om oss

Viola Assistans

Vi är ett växande företag med säte i Södertälje, företaget startades år 2006 av vår Verksamhetschef/VD Bayazid Assali.

Vår verksamhet vänder sig till vuxna och barn som tillhör personkrets 1-3 enligt 1§LSS. Vi har tillstånd av IVO att bedriva personlig assistans. Vår verksamhet baseras på värdena tillit, kontinuitet och trygghet. Vi tar ett helhetsansvar för Din assistans. Vi arbetar efter Försäkringskassans riktlinjer och följer de lagar och avtal som reglerar LSS Och LASS.

Vi ordnar din personliga assistans efter dina behov och önskemål. Viola assistans AB har det fulla arbetsgivaransvaret och hjälper gärna till i kontakter med försäkringskassa, kommun eller andra myndigheter.

Vårt syfte med biträde av personlig assistans är att stärka varje människas möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv, precis som alla andra. Vårt motto är att vi tillhandahåller den tryggaste personliga assistansen för dig, oavsett funktionshinder.

Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den.

Bayazid Assali
Verksamhetschef/VD
Tel: 08 519 42 000
info@violaassistans.se